ติวกพ ภาค ก. เร่งรัด เพียง499บ.เท่านั้น / ติวสอบกพเร่งรัด / ติวกพ การค้นหาสถานที่สอบ

วิธีการค้นหาสถานที่สอบ และพิมพบัตรประจําตัวสอบ

  1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป กดเลือก คลิกที่นี่
  1. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพบัตรประจําตัวสอบ” กรอกเลขประจําตัวประชาชน

กรอกตัวอักษรที่ปรากฏ และกดเลือก ค้นหา

  1. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ศูนยสอบ สนามสอบ วัน เวลาสอบ และกดเลือก พิมพบัตรประจำตัวสอบ
  2. ปฏิบัติตามคําแนะนําในบัตรประจําตัวสอบ ให้ครบถ้วน
  3. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบวากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ หรือให้เลือกที่หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ” อีกครั้ง

ตารางสอบกพปี2566 / กำหนดสอบกพปี2566 / ติวสอบกพ ภาค ก. / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / ติวกพออนไลน์ / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / เรียนติวสอบ กพ ออนไลน์ / เรียนติวก.พ.ภาคก / แนวข้อสอบกพ / แนวข้อสอบก.พ. / ข้อสอบกพ / สอบกพคือ / การสอบก.พ.คือ

ติวสอบก.พ. ภาค ก. ออนไลน์ 499บ.เท่านั้น แบบเร่งรัด เน้นสอบ กพ ภาค ก ภาษาอังกฤษ By Red Maple100% ฉลองครบ15ปีRed Maple โปรพิเศษเหลือเพียง 99บ.เท่านั้น (จากปกติ 2,990บ.) ต้องแอดไลน์ LINE: redmapleplus นี้เท่านั้น