ติวก.พ.ภาค ก. ออนไลน์ทั้งระบบ 499บ.เท่านั้น อย่าจ่ายแพง!!! / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ การอัพโหลดรูปถ่าย

ติวสอบก.พ. ภาค ก. ออนไลน์ 499บ.เท่านั้น แบบเร่งรัด เน้นสอบ กพ ภาค ก ภาษาอังกฤษ By Red Maple100% ฉลองครบ15ปีRed Maple โปรพิเศษเหลือเพียง 499บ.เท่านั้น (จากปกติ 2,990บ.) ต้องแอดไลน์ LINE: redmapleplus นี้เท่านั้น

การอัพโหลดรูปถ่ายต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”
  กดเลือก คลิกที่นี่
 2. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “อัปโหลดรูปถ่าย” กรอกเลขประจําตัวประชาชน กรอกตัวอักษรที่ปรากฏ
  และกดเลือก ค้นหา
 3. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด
  1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40 – 100 KB)
  กรณีที่อัปโหลด (upload) รูปถ่ายแล้ว ระบบแจ้งว่ารูปถ่ายไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่าย
  ที่ถูกต้องอีกครั้ง หรือสอบถามที่เบอร์ 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
  รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
  ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
  กรณีที่รูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบไม่ถูกต้อง ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะ
  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ตารางสอบกพปี2566 / กำหนดสอบกพปี2566 / ติวสอบกพ ภาค ก./ ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / ติวกพออนไลน์ / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / เรียนติวสอบ กพ ออนไลน์ / เรียนติวก.พ.ภาคก / แนวข้อสอบกพ / แนวข้อสอบก.พ. / ข้อสอบกพ / สอบกพคือ / การสอบก.พ.คือ