ติวสอบกพ ภาค ก.ออนไลน์ทั้งระบบ อย่าจ่ายแพง 499บ.ทั้งชุด / ติวกพออนไลน์ การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ

ติวสอบก.พ. ภาค ก. ออนไลน์ 499บ.เท่านั้น แบบเร่งรัด เน้นสอบ กพ ภาค ก ภาษาอังกฤษ By Red Maple100% ฉลองครบ15ปีRed Maple โปรพิเศษเหลือเพียง 499บ.เท่านั้น (จากปกติ 2,990บ.) ต้องแอดไลน์ LINE: redmapleplus นี้เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”
  กดเลือก คลิกที่นี่
 2. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” กรอกเลขประจําตัวประชาชน กรอกตัวอักษร ที่ปรากฏ
  และกดเลือก ค้นหา
 3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร
 4. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่
  หรือให้เลือกที่หัวข้อย่อยด้านซ้าย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” เพื่อตรวจสอบว่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วหรือไม่
  กรณีที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อว่าเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อที่เบอร์ 02-5471000
  ต่อ 8710, 8712, 8713 เพื่อยื่นคําร้องพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมสอบ

ตารางสอบกพปี2566 / กำหนดสอบกพปี2566 / ติวสอบกพ ภาค ก. ออนไลน์ / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / ติวกพออนไลน์ / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / เรียนติวสอบ กพ ออนไลน์ / เรียนติวก.พ.ภาคก / แนวข้อสอบกพ / แนวข้อสอบก.พ. / ข้อสอบกพ / สอบกพคือ / การสอบก.พ.คือ